Hvad er spiritualitet?

Spiritualitet minder om kærlighed på den måde, at det er en væren.
Hvis jeg logisk skal forklare kærlighed har jeg allerede fjernet mig fra den…
Når jeg healer et andet menneske vil kvaliteten af healingen handle om, hvor god en kontakt der er mellem “dig” og mig.
Jeg har engang healet et menneske, hvor al den energi jeg healede med blev kastet tilbage som et spejl.
Personen var slet ikke klar til at blive healet. Havde bare behov for at beskytte sig selv.
Til gengæld har jeg healet min kæreste, hvor jeg oplevede at se hendes morfar mens jeg healede.

Bagefter kunne jeg nøjagtigt beskrive ham selv om jeg aldrig har mødt ham.
Når min kontakt til den jeg healer er bedst muligt vil jeg modtage beskeder om personen, og nogen gange kan jeg på min egen krop mærke hvor og
hvordan smerten i kroppen føles. Det ikke noget jeg er undervist i.
Jeg er blevet indviet som healer og de andre evner er derefter kommet.

Jon Mostad skriver i sin bog Daggryet om et frø, der vil blive til et stort træ.
Frøet er med sin bevidsthed fuldstændig klar over hvordan den skal vokse til et træ.
Den behøver ingen forklaring. Den er fuldstændigt i sin væren om at vokse.

I det moderne vestlig samfund er logikken i højsædet.
Den bygger på dygtige videnskabsmænds modeller, som bringer gode resultater, hvis man forholder sig kritisk
til sine teorier. Man skal bevise sine påstande.
Mennesker som mener  logik er det eneste rigtige har “vedtaget” at det spirituelle ikke eksisterer.
Og så gør det, det ikke for dem.

Folk har lov til at mene hvad pokker de vil om spiritualitet.
Men at vedtage det ikke findes uden overhovedet at forholde sig til det er dybt meningsløst.
Spiritualitet skal opleves. Det kan ikke forstås udfra logiske anskuelser.
Det er en dyb væren med dig selv og alt det som er.

Hvert menneske besider sin egen fortolkning af spiritualitet med vidt forskellige evner.
De skal dog trænes og udvikles.
Det forgår i spirituelle cirkler…

Livet består ikke kun af logik.
Mange ting i livet kan virke meningsløse, men måske er der en mening, hvis man oplever det ud fra en større bevidsthed?

-Der findes ego bevidstheden, som handler om “min” instinktive overlevelse.

-Der findes gruppe bevidsthed, der omfatter min familie, venner, kollegaer.

-Der findes hjerte bevidsthed, hvor “jeg” kan forbinde mig med mennesker og mig selv.

-Der findes den nationale bevidsthed. Jeg er Dansker. Mit lands behov er vigtigere end andre landes.
Det synes de også i de andre lande 😉

-Der er planetens bevidsthed. Som handler om hvad der er bedst for alle.

-Så er der den spirituelle bevidsthed, som handler om vores forhold til skaberen, livsenergien Qi og alt det andet…

Der er mange flere bevidstheder end dem jeg har nævnt.
Næste gang du ser noget i nyhederne eller taler med dine medmennesker kan du være opmærksom på fra hvilken bevidsthed det forgår?

Når jeg er i den spirituelle bevidsthed føler jeg mig forbundet med alt(et).
Så vil verden tale til mig gennem, mennesker, situationer o.s.v

Eksempel.
Jeg tænker på et stort problem og mærker en skarp sten under min ene fod.
Hvis jeg tager imod det jeg synes smerten betyder for mig vil jeg kunne løse mit problem.

Når jeg er i den egoistiske bevidsthed opdeler jeg alt.
“Dine” interesser og “mine” interesser.
Mine behov er vigtigere end andres.
Hvis jeg er meget egoistisk vil jeg forsøge at få magt over andre mennesker gennem manipulation.
Ellers bliver “jeg” jo selv manipuleret.
Med “min” manipulation vil “jeg” skabe en illusion, som får “dig” til at føle “du” er svag og uintelligent.
Underforstået. Det er “mig”, som er den stærke og intelligente.

Mennesker indeholder både det gode og det onde og har den frie vilje til at vælge…
Hvordan kan man så udvikle det spirituelle?

Jeg valgte selv at gå i en spirituel Cirkel hos Jack eckhart langelund.
Her trænede vi alt lige fra kontakt med de døde, clairvoyance, healing o.s.v
Nogle dage gik det utroligt godt og andre dage meget dårligt. Man skal træne meget.
Jack indledte den første undervisningsdag med at fortælle os hans speciale var at tale med de døde.
“Det foregår på”Alphaniveau“, sagde han. “Lige nu er i på betaniveau.”
Hjernen har forskellige niveauer den køre på.

Jeg oplever de spirituelle niveauer, som forskellige døre jeg går ind af, der lukker og låser sig bag mig.
“Du” vil sikkert opleve det på en anden måde…
At gå ind af en ny dør udvider min bevidsthed og mine evner.
Jeg tror det spirituelle er det sidste et menneske skal lære.
Det en kæmpestor verden og man finder kun ud af hvordan det fungere gennem erfaring.

Måske det var noget for dig?

Her er en tekst, der kom til mig engang jeg tænkte på hvorledes alt er forbundet…

“Jeg glider nu ind i en tilstand af fuldstændigt totalt afklaret grænseløs væren, hvor alt er
et med mig og jeg er et med alt(et)…”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]