N.L.P(Neurolinguistic programing).
På Dansk.:

Nervesystemets sprogprogram.
Vi opfatter verden gennem vores sanser, men vi fortolker vidt forskelligt.
Hvis 2 mennesker har set det samme biluheld ville de lægge mærke til vidt forskellig ting og udelade andre.
Nogle mennesker er mest visuelle(billeder), andre er auditive(lyde), nogle er kinestetiske(følelser, kropsfornemmelser), andre er logikerer.
Logikere har hurtig adgang til deres sanser.

Hvorfor er det vigtigt?

Så kan jeg guide dig ud fra hvor du er sansemæssigt.
N.L.P er forskellige bevidsthedsteknikker, som tager udgangspunkt i at arbejde med det bevidste sind i modsætning til hypnose.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]